Изграждане на пристройка на ОУ "Васил Левски" кв. "Горно Езерово" гр.Бургас

„Изпълнение на СМР по одобрен технически инвестиционен и работен проект „Пристройка и Прпреустройство на ОУ „Васил Левски“, в УПИ V, от кв. 8, по плана на кв. „Горно Езерово“ - Бургас, имот с КИ 07079.829.22- ПЪРВИ ЕТАП.“