Въвеждане на мерки за енергийна ефективност1

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност - подмяна на дограма и цялостно саниране на База 2 на ОУ "Атанас Манчев" гр. Айтос