ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГР. ПОМОРИЕ КВ.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ПОМОРИЕ КВ. "СВОБОДА" № 30