Жилищна сграда с магазини в партера в ПИ с идентификатор по КК 07079.653.22, УПИ XI-10 кв. 141 по плана на ж.р.

СТАРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: МАЙ 2018Г.

AKT 14 : НОЕМВРИ 2018г.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна гредова и е съобразена с планировката на сградата. Предвидени са плътни зони в стените за осигуряване на сградата по отношение на земетръс. Стените са предвидени да бъдат изпълнени от решетъчни тухли с ширина 25см с топлоизолация положена външно. Частите от сградата разположени под нивото на прилежащия терен ще бъдат изолирани с хидро- и топлоизолация. По общите части на сградата ще бъдат положени трайни, устойчиви настилки. Външните настилки ще бъдат мразоустойчиви. Фасадите ще бъдат покрити с полимерна мазилка. Термо и хидроизолациите, външните и вътрешни мазилки, парапети, всички дограми и общи части ще бъдат изпълнени по последните директиви за енергийна ефективност на ЕС.

Приложени документи :

Разпределение СутеренРазпределение сутерен

Разпределение кота 0.00Разпределение партер

Разпределение първи етаж

Разпределение втори и трети етажи

Разпределение четвърти етажи

Разпределение пети етажи

Разпределение шести етажи

Предлагани обекти