Мерки за енергийна ефективност гр. Поморие на обект: „Жилищен блок на ул. „Добрич“ № 8“

„Възлагане на дейности по изпълнение на инженеринг – проектиране; авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР и мерки за енергийна ефективност в гр. Поморие на обект: „Жилищен блок на ул. „Добрич“ № 8“