Рекострукция на промишлени помещения

Реконструкция на промишлени помещения и спортни зали - извършване на различни видове СМР за обновяване