ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГР. ПОМОРИЕ УЛ.

„Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие на ул. „Солна“ № 13“