Търговски павилиони в имот с идентификационен № 57491.503.548 по КК на гр. Поморие

Разработени са като група от две едноетажни постройки, ситуирани на площадното пространство, южно от градската галерия на гр. Поморие.

Стремежът е да попаднат на местата на съществуващите павилиони. Условно в проекта са означени като тяло А и тяло Б. Предназначението им е за продажаба на  сувенири.

 

С преградни стени от двоен гипсокартон с минерална вата за шумо- и  топло-изолация са обособени 20 клетки - самостоятелни търговски обекти. Конструкцията е метална, с топлоизолация под фасадната  дървена обшивка. С алуминиева дограмата, в сив цвят по RAL 7030, са  оформени големи витрини с двойни врати с възможност за отваряне през сезона. Покривът е метална конструкция с минерална вата, обшивка от OSB плоскости и ламарина с PVC покрититие. Сградите в едно с откритите търговски площи пред тях са покрити с навес от вълнообразна метална конструкция с обтегачи.

Линк към вече реализирания обект:  Сайт на Община Поморие