Реконструкция на вътрешни отоплителни инсталации

Изпълнение на програми за енергийна ефективност на отоплителни инсталации.