Национална програма за енергийна ефективност гр. Поморие, кв. „Свобода“, бл. 21“

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Поморие - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Поморие, кв. „Свобода“, бл. 21“