Изграждане на метални конструкции

Направа и монтаж на различни видове метални конструкции за отктири площи, преместваеми обекти, сгради с термопанели, навеси, козирки и др.